Kursy wychowawcy i kierownika wypoczynku

 • przygotowują do pełnienia funkcji  wychowawcy lub kierownika w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży - podczas kolonii, obozów, biwaków i innych form wyjazdów oraz spędzania czasu wolnego w mieście (jak np. półkolonie). 
 • Kursy realizowane są w formule blended learning - część teoretyczna w formie e-learningu oraz część praktyczna realizowana w ramach jednodniowego warsztatu. Zajęcia zakończone są egzaminem. Program kursu jest zgodny z wytycznymi MEN. 
 • Kurs posiada zgodę Kuratorium Oświaty - uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z RegulaminemOrganizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc i terminów realizacji części praktycznej oraz egzaminów.

Animator czasu wolnego

 • Nasz kurs ma charakter warsztatu. Oparty jest o zbiór doświadczeń, jakie nasi trenerzy posiadają w prowadzeniu wszelkiego rodzaju imprez animacyjnych – czy to w pomieszczeniach zamkniętych, czy też w plenerze.
 • Z nami dowiesz się: jakie są typy animacji, jak wykorzystywać gry i zabawy ruchowe w pracy animatora, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z dzieckiem, jak urozmaicić zabawę, gdy na dworze pada deszcz, – i wiele, wiele więcej…
 • Kurs realizowany jest w całości w formie szkolenia stacjonarnego.
 • Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z RegulaminemOrganizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc i terminów realizacji kursu

  Available courses

  249zł

  Kurs wychowawcy wypoczynku

  Kurs wychowawcy wypoczynku

  Course
  249zł

  Kurs kierownika wypoczynku

  Kurs kierownika wypoczynku

  Course
  250zł

  Łączony kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku

  Łączony kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku

  Course
  260zł

  Animator czasu wolnego

  Animator czasu wolnego

  Course