Kursy wychowawcy i kierownika wypoczynku

 • przygotowują do pełnienia funkcji  wychowawcy lub kierownika w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży - podczas kolonii, obozów, biwaków i innych form wyjazdów oraz spędzania czasu wolnego w mieście (jak np. półkolonie). 
 • Kursy realizowane są w formule blended learning - część teoretyczna w formie e-learningu oraz część praktyczna realizowana w ramach jednodniowego warsztatu. Zajęcia zakończone są egzaminem. Program kursu jest zgodny z wytycznymi MEN. 
 • Kurs posiada zgodę Kuratorium Oświaty - uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z RegulaminemOrganizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc i terminów realizacji części praktycznej oraz egzaminów.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi kursami e-learningowymi:

 • Kurs opiekuna wycieczek szkolnych
 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych
 • Kurs kierownika obozów wędrownych

  Dostępne kursy

  160zł

  Kurs wychowawcy wypoczynku

  Kurs wychowawcy wypoczynku

  Kurs
  160zł

  Kurs kierownika wypoczynku

  Kurs kierownika wypoczynku

  Kurs
  250zł

  Łączony kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku

  Łączony kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku

  Kurs
  160zł

  Kurs opiekuna wycieczek szkolnych

  Kurs opiekuna wycieczek szkolnych

  Kurs
  160zł

  Kurs kierownika wycieczek szkolnych

  Kurs kierownika wycieczek szkolnych

  Kurs
  160zł

  Kurs kierownika obozów wędrownych

  Kurs kierownika obozów wędrownych

  Kurs