Summary

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1.       Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Mirosław Schön, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dolnośląska Akademia Rozwoju, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 11/5, 52-113 Wrocław, kontakt: Mirosław Schön, adres e-mail: biuro.darschon@gmail.com, nr. tel. 661 359 708 / 530 930 403 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. 

2.       Celem zbierania przez nas Twoich danych jest świadczenie usługi sprzedaży wybranego/wybranych kursów, na podstawie art. 6 ust.1 pkt a RODO.

3.       Przysługuje Ci  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.). 

4.       Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację celu na podstawie, którego dane miałyby być przetwarzane.

5.       Odbiorcą danych może być nasza księgowość „Podatek Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.”. 

6.       Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu przez nas. 

7.       Nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8.       Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty bądź do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń 

Full policy

Platforma www.darschon.moodle.org.pl

Polityka prywatności

 

Firma Dolnośląska Akademia Rozwoju (DAR) dokłada wszelkich starań, aby powierzane dane przez naszych klientów, były chronione należycie i według obowiązującego prawa. Dlatego też mamy przyjemność przedstawić Ci uaktualnioną Politykę prywatności, która mówi o zasadach gromadzenia, przetwarzania i ochrony powierzanych nam przez Ciebie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług naszej platformy dostępnej pod adresem www.darschon.moodle.org.pl.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z przyjemnością informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mirosław Schön, właściciel Dolnośląskiej Akademii Rozwoju  z siedzibą we Wrocławiu, w skrócie DAR (ul. Wileńska 11/5, 52-113,  NIP 5741769995, REGON 151860398).

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - więc tylko do tego, na co wyraziłeś/łaś wyraźną zgodę.

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zamówienia, obecnie jest to nasza księgowość.

4. Nasza platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a)       poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b)      poprzez informacje gromadzone na platformie związane z realizacją etapów kursów.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia- po wyrażeniu przez Ciebie woli usunięcia Twoich  danych, zostaną one usunięte z naszej platformy.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza lub w celu realizacji konkretnego elementu wchodzącego w skład usługi, jak np.:

a) wystawienie certyfikatu zawierającego wymagane przez przepisy prawa dane;

b) kontakt z klientem w celu przekazania informacji dotyczących części praktycznej bądź ukończenia kursu.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w sytuacji gdy odmówisz ich podania, nie będziemy w stanie zrealizować dla Ciebie żądanej usługi.

11. Administratorem Danych Osobowych w procesie płatności poprzez serwis PayU jest PayU S.A. (z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495). Gromadzone dane przetwarzane są w celu realizacji płatności. Firma ta przetwarza Twoje dane zgodnie z zapisami własnej polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności naszej platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach klienci poinformowani zostaną w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Dolnośląską Akademię Rozwoju. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu z biurem. Formy kontaktu dostępne są w Regulaminie korzystania z serwisu (Regulamin zakupów i korzystania z platformy e-learningowej Dolnośląskiej Akademii Rozwoju).

 

·         Jakie dane o Tobie zbieramy? W jaki sposób je przetwarzamy?

Podczas tworzenie nowego konta (rejestracji), zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, email, numer telefonu, login, miejsce i datę urodzenia. Dane takie jak imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia są przetwarzane tylko i wyłącznie do celu realizacji usługi jaką jest kurs kierownika i/lub wychowawcy wypoczynku a dokładnie do celów przygotowania zaświadczenia o ukończeniu kursu kierownika i/lub wychowawcy oraz do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, co jest wymogiem prawnym stawianym przez odpowiednie organy kontrolujące.

Dane kontaktowe tj. email oraz numer telefonu, gromadzone są w celu przekazywania informacji na temat realizowanego dla Ciebie kursu, tj. informacji na temat części praktycznej kursu.

W przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury gromadzone a następnie przetwarzane będą dane potrzebne do wystawienia wspomnianego dokumentu. Wgląd do wystawionych przez nas faktur ma nasza księgowość.

Wymagane w trakcie rejestracji dane osobowe czy też dane firmy muszą być zgodne z rzeczywistością.

Gromadzone przez nas dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego, w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszą firmą, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Pamiętaj, masz możliwość wprowadzania zmian lub usuwania swoich danych osobowych zbieranych w trakcie rejestracji i używanych do zalogowania się.

Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć. Są one częścią rachunku lub faktury i są przechowywane w celach księgowych.

Wszyscy nasi użytkownicy i klienci zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych z niniejszą polityką.

Szyfrowanie połączenia podczas komunikacji z Tobą następuje za pomocą protokołu SSL. 

·         Kontakt z Nami

Administrator danych: Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön ul. Wileńska 11/5, 52-113,  NIP 5741769995, REGON 151860398

Biuro obsługi klienta działa w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

Numer kontaktowy: 530 930 403

Wszelkie zapytania, uwagi prosimy przesyłać na adres biuro.darschon@gmail.com.Summary

1.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych, czyli Mirosława Schön, właściciela Dolnośląskiej Akademii Rozwoju, ul. Wileńska 11/5, 52-113 Wrocław, w celu świadczenia usługi sprzedaży wybranego/wybranych kursów, na podstawie art. 6 ust.1 pkt a RODO.

2.       Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych. 

Full policy