Zamawianie kursu

Kurs został dodany do koszyka

Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji kierownika w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży - podczas kolonii, obozów, biwaków i innych form wyjazdów oraz spędzania czasu wolnego w mieście (jak np. półkolonie). 

Kurs realizowany jest w formule blended learning - część teoretyczna w formie e-learningu oraz część praktyczna realizowana w ramach jednodniowego warsztatu. 
Czas realizacji części teoretycznej nie jest narzucony ani ograniczony. 
Uczestnicy mają dostęp do platformy 24h/dobę, do 30 dni po ukończeniu części praktycznej. 

Zajęcia zakończone są egzaminem. Program kursu oparty jest na wytycznych MEN. 

Kurs posiada zgodę Kuratorium Oświaty - uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przed rozpoczęciem nauki w ramach części teoretycznej prosimy o wybranie miejscowości i terminu przystąpienia do części praktycznej. 
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu we Wrocławiu (za dodatkową opłatą w wysokości 90zł; całkowity koszt kursu w tym wypadku wynosi 250zł).
Aktualne terminy oraz szczegóły znaleźć można na stronie:
https://darschon.com/kurs-wychowawcy-kierownika-kolonii/)

Warunkiem ukończenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia jest udział w części praktycznej kursu oraz podejście do egzaminu i uzyskanie wyniku pozytywnego.

Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc i terminów realizacji części praktycznej oraz egzaminów.

W razie pytań prosimy o kontakt: biuro.darschon@gmail.com