Zamawianie kursu

Kurs został dodany do koszyka

Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji kierownika w ramach wycieczek szkolnych dzieci i młodzieży. 

Kurs realizowany jest w formule blended learning - część teoretyczna w formie e-learningu oraz część praktyczna realizowana w ramach jednodniowego warsztatu. 
Czas realizacji części teoretycznej nie jest narzucony ani ograniczony. 
Uczestnicy mają dostęp do platformy 24h/dobę, do 30 dni po ukończeniu części praktycznej. 

Zajęcia zakończone są egzaminem. Program kursu oparty jest na wytycznych MEN. 

Kurs posiada zgodę Kuratorium Oświaty - uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Warunkiem ukończenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia jest udział w części praktycznej kursu oraz podejście do egzaminu i uzyskanie wyniku pozytywnego.


W razie pytań prosimy o kontakt: biuro.darschon@gmail.com