Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z radością informujemy, iż: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dolnośląska Akademia Rozwoju, czyli my, ul.Wileńska 11/5, 52-113 z siedzibą we Wrocławiu, kontakt: Mirosław Schön, adres e-mail: biuro.darschon@gmail.com, nr. tel. 530 930 403 
2. Celem zbierania przez nas danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/ Panem a nami jaką jest zakupienie i realizacja wybranego/wybranych kursów oferowanych przez nas, w co wchodzi 

a) wystawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu zawierającego wymagane przez przepisy prawa dane;

b) kontakt w celu przekazania informacji dotyczących części praktycznej bądź ukończenia kursu.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez nas w celu realizacji wyżej wymienionej umowy. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
6.Odbiorcą danych może być PayU S.A., będący odrębnym Administratorem Danych Osobowych, przetwarzającym dane w celu realizacji procesu płatności za usługi. 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez nas. 
7. Nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
9. Naszą politykę prywatności można znaleźć pod adresem: Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 maj 2018, 22:04