Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1.       Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Mirosław Schön, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dolnośląska Akademia Rozwoju, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 11/5, 52-113 Wrocław, kontakt: Mirosław Schön, adres e-mail: biuro.darschon@gmail.com, nr. tel. 661 359 708 / 530 930 403 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. 

2.       Celem zbierania przez nas Twoich danych jest świadczenie usługi sprzedaży wybranego/wybranych kursów, na podstawie art. 6 ust.1 pkt a RODO.

3.       Przysługuje Ci  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.). 

4.       Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację celu na podstawie, którego dane miałyby być przetwarzane.

5.       Odbiorcą danych może być nasza księgowość „Podatek Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.”. 

6.       Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu przez nas. 

7.       Nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8.       Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty bądź do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń 

9. Naszą politykę prywatności można znaleźć pod adresem: Polityka prywatności

Last modified: Wednesday, 24 April 2019, 12:52 PM